Viac ako dve desaťročia v popredí

Revelator Slovensko s.r.o. je od roku 2004 vedúcim hráčom v maďarskom logistickom priemysle. Na základe úspechov za posledných dvadsať rokov a vynikajúcich odborných znalostí našich kolegov je naším cieľom pomôcť našim klientom vyriešiť ich logistické a IT problémy a efektívne im pomôcť zlepšiť ich obchodné výsledky.

Skúsenosti a odhodlanie

Zakladateľmi spoločnosti Revelator Slovensko s.r.o. sú Dr. Tamás Hartványi a Dr. János Kovács. Obaja sú profesormi na Széchenyi István University v Győri, ktorí pôsobili ako výskumní a konzultační pracovníci ešte pred založením spoločnosti. Majú solídne teoretické zázemie, ako aj národné a medzinárodné praktické skúsenosti v oblasti logistického, IT a manažérskeho poradenstva.

Spojenie vedeckého zázemia univerzity Széchenyi Istvána a naša odbornosť, nám umožňujú vždy ponúknuť našim partnerom to najlepšie a najflexibilnejšie riešenie.

V priebehu 20 rokov máme viac ako
100 spokojných zákazníkov

Za posledné dve desaťročia sme pracovali na viac ako 200 projektoch pre približne 100 klientov. Medzi našich partnerov patria stredne veľké, veľké a nadnárodné spoločnosti a sme činní aj vo verejnom sektore.

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk