Skríning existujúcich systémov, navrhovanie nových a vykonávanie odborných úloh projektu. Môžete sa na nás spoľahnúť, ak chcete bezpečné a up-to-date IT riešenia.

Svet informačných technológií sa každým dňom mení. Budovanie a prevádzka efektívnych a moderných systémov je nevyhnutnosťou pre konkurencieschopné podnikanie.

Vedomosti, ktoré sme získali vcera, uz  neplatia, ak nasim cielom je riesit dnesne, nove problemy alebo rozpoznať a využiť príležitosti do budúcnosti.

Naši odborníci vám pomôžu zaistiť bezpečnosť a aktuálnosť vašich existujúcich IT systémov preskúmaním existujúcich systémov a navrhnutím a vývojom nových systémov.

Okrem IT Due Diligence danej spoločnosti zabezpečujeme rýchle a hladké rozhodovanie prostredníctvom návrhu efektívneho, dobre fungujúceho systému, jeho implementácie, školenia, dohľadu a neustáleho zlepšovania, ktorý zabezpečuje stálu konkurencieschopnosť spoločnosti.

Tak ako sme to urobili pri vývoji produkčných logistických informačných systémov spoločnosti Nokia, kde sme zrealizovali niekoľko úspešných projektov.

Naše konzultačné služby v oblasti IT:

  • Bezpečnostné a efektívne skríningy informačných systémov, vypracovanie návrhov vývoja
  • Riadenie a dohľad nad IT projektmi
  • Organizácia IT systémov
  • Vývoj skladových IT a telematických systémov
  • Odborná spolupráca pri rozvoji inovácií
  • Aplikácia technológie RFID pri identifikácii výrobkov a komponentov, zvýšenie efektivity vo výrobnej a distribučnej logistike
  • Odborná pomoc pri vývoji softvéru
  • IT podpora výrobných procesov

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk