HUNGAROKOMBI Kombinált Fuvarozást Szervező Kft.

1996 - Skúmanie trhového postavenia spoločnosti Hungarokombi Kft

1997 - Príprava nákupu vagóna ROLA

1998 - analýza nákladovej štruktúry ROLA, výpočty návratnosti

2000 - Vyšetrovanie prevádzky vlakov s chladiacimi kontajnermi

2001 - Skúmanie zriadenia terminálu ROLA (Lébény, Mosonmagyaróár, Hegyeshalom, Győr)

2005 - Preskúmanie smerov rozvoja strategických inovačných služieb

2006 - nákladovo orientovaná inovácia činnosti Ro-La

2008 - Inovácia služby RoLa v súlade s požiadavkami trhu - kalkulačka C3

2009 - Ďalší vývoj inteligentného plánovača trás a kalkulačky poplatkov Ro-La

2010 - Model nákladovej štruktúry sprievodnej kombinovanej dopravy

Referencie

 • Összes

 • Disztribúciós Rendszerek

 • Közúti Vasúti és Vízi Szállítási Rendszerek

 • Rakományrögzítés

 • Raktárlogisztikai Rendszerek

 • Rendszerszervezés

 • Stratégiaalkotás Döntéselőkészítés

 • Szakmai Oktatás

 • Termeléslogisztikai Rendszerek

 • Vasúti Technológia Fejlesztés

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk