S našími 20 ročnými profesionálnymi skúsenosťami v rôznych odvetviach a veľkostiach spoločností Vám určite vieme pomôcť prehodnotiť podnikový systém a štruktúru riadenia.

Kľúčom k úspechu je schopnosť prispôsobiť sa potrebám trhu a neustále inovácie. Preto je nevyhnutné prehodnotiť obchodné procesy a činnosti v určitých fázach života podniku. Po zmenách v ekonomickom prostredí a rozvoji podnikania spoločnosti však musí nasledovať aj fungovanie podnikového systému a štruktúry riadenia. Ako konzultanti v oblasti riadenia skúmame potenciál rozvoja v požadovanej oblasti ako nezávislý odborník. Pomôžeme vám identifikovať problémy s vašou organizáciou, procesmi a metódami a na základe výsledkov navrhneme reorganizáciu.

V záujme dosiahnutia požadovaného rastu sa podieľame na potrebnom rozvoji infraštruktúry a príprave investícií, tak ako to robíme so starým partnerom skupiny Deutsche Bahn.

Vedenie spoločnosti podporujeme nasledujúcimi službami:

 • Vykonávanie výberových konaní
 • Štúdia investičnej prípravy
 • Reengineering obchodných procesov
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Vypracovanie konceptov prepravy
 • Dynamické modelovanie a tvorba stratégie, ktorá je základom logistickej investičnej stratégie
 • Príprava strategických rozhodnutí
 • Obnova služieb
 • Due Diligence spoločností, optimalizácia procesov
 • Preskúmanie potenciálu vnútornej efektívnosti spoločnosti
 • Zlepšenie úrovne služieb zákazníkom

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk